Privacyverklaring VERAS


1 september 2020


Uw privacy is voor VERAS van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij VERAS allemaal doen met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met ons via info@sloopaannemers.nl


VERAS is dé branchevereniging voor sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven. Wij zetten ons in voor:

    • een gezonde marktstructuur voor sloop- en asbestverwijderingsbedrijven;

    • adequate en werkbare wet- en regelgeving en normen en richtlijnen;

    • borgen van veilig en milieukundig slopen en veilig & gezond werken;

    • een bijdrage leveren aan de Circulaire Economie door het bevorderen van een hoogwaardig hergebruik

    • van vrijkomende sloopmaterialen;

    • verantwoord opdrachtgever- en opdrachtnemerschap.


Dit doen we online met de volgende websites:

www.sloopaannemers.nl, www.demolitionday.nl, www.allesovercirculairslopen.nl, www.sloopcode.nl en www.asbestregelgeving.sloopaannemers.nl


Contactformulier

Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw naam en contactgegevens. Deze hebben wij nodig om contact met u op te nemen. Wij bewaren deze informatie naargelang de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Persoonsgegevens van leden en gebruikers van de websites

Op de verschillende websites staan initiatieven waar u actief aan kunt deelnemen als gebruiker, hiervoor registreren wij u met uw naam, geslacht voor aanspreektitel, functie en contactgegevens. Als gebruiker geeft u hiervoor toestemming bij het verzenden van een webformulier. Van leden registreren we ook de naam, geslacht voor aanspreektitel, functie en contactgegevens, dit hebben wij nodig voor het nakomen van onze verplichtingen die voortvloeien uit uw lidmaatschap. Wij bewaren deze informatie vanwege de historie en wijzigen of verwijderen dit op verzoek. Voor leden en gebruikersinitiatieven met een inlogmogelijkheid, maken wij een account waarop u kunt inloggen met een gebruikersnaam en een wachtwoord. U kunt via uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt. Aanmeldingen voor een bezoek aan een slooplocatie op Demolition Day worden uiterlijk 60 dagen na Demolition Day verwijderd. 


Website met functionele & tracking cookies

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestanden die informatie kunnen opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Met functionele cookies zorgen we er voor dat de website goed en functioneel werkt. Met tracking cookies kan ook het surfgedrag gemeten en vastgelegd worden.


Onze website maakt gebruik van zowel functionele als tracking cookies. 

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookiemelding met uitleg over de cookies. Hierbij zullen we vragen om uw akkoord voor het gebruik van deze cookies. In onze cookieverklaring laten wij zien welke cookies we met welk doel gebruiken. Het is mogelijk om een afzonderlijke toestemming per cookiecategorie door te geven, maak hiervoor gebruik van de betreffende check-box. 


Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen. 


Wilt u deze cookies niet meer ontvangen op onze website? Wijzig dan uw cookie voorkeur bij onze cookieverklaring.


Informeren

Wij willen u graag informeren over nieuwe ontwikkelingen. Dit doen wij voornamelijk per e-mail, via social media, soms via de post of telefoon. U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen onze informatievoorziening. Bij onze communicatiemiddelen staat hoe dat moet. Elke e-mail bevat een afmeldlink, u kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.


Nieuwsbrief

U kunt zich abonneren op onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuws en informatie over de sloop- en asbestverwijderingsbranche. Dit abonnement kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere nieuwsbrief bevat een afmeldlink. Deze gegevens worden bewaard totdat u het abonnement opzegt. Met het mailprogramma Mailchimp hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Mailchimp niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Mailchimp diensten en activiteiten.


Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben het "Data Processing Amendment" van Google getekend. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.


Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen we soms derden in. We geven uw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening of als de wet zegt dat dat moet. Een voorbeeld is dat we bij een vermoeden van fraude aangifte mogen doen bij de politie.


In onze websites zijn social media buttons, Youtube video’s en Interactieve Google Maps-kaartjes opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten, na goedkeuring, uw persoonsgegevens.


Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

    • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u uw persoonsgegevens invoert

    • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze dienst of bedrijfsvoering wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.


Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

    • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen

    • inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben

    • het laten corrigeren van fouten

    • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens

    • intrekken van toestemming

    • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

    • digitaal uw persoonsgegevens ontvangen in een csv bestand

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.


Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.


Contactgegevens

VERAS

Postadres: Postbus 159 4190 CD GELDERMALSEN

Bezoekadres: Rijksstraatweg 69 4194 SK METEREN

Telefoonnummer: 0345 - 47 13 90

E-mail:info@sloopaannemers.nlCookieverklaring

DemolitionDay

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor de Demolition Day nieuwsbrief!


DemolitionDay